รู้จัก “ChatGPT” AI อัจฉริยะ เทคโนโลยีใหม่แห่งยุค

ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้เข้ามาช่วยงานต่าง ๆ มากมาย ทำให้แบ่งเบาภาระงาน ลดขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ไปได้มาก ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่มาแรงตัวหนึ่งในปีนี้ก็คือ “ChatGPT” ที่ได้เข้ามามีบทบาททั้งกับการช่วยงานส่วนตัว และการเข้ามาเป็นเทคโนโลยีการทำงานรูปแบบใหม่ในบริษัทต่าง ๆ โดยในวันนี้ วิชาการ จึงขอพาทุกคนไปรู้จัก ChatGPT ว่าคืออะไร และสามารถใช้ ChatGPT ช่วยงานเราด้านใดได้บ้าง ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

รู้จัก “ChatGPT” AI อัจฉริยะเทคโนโลยีใหม่แห่งยุค

ChatGPT” คืออะไร ?

  • ChatGPT คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย OpenAI ที่มีขีดความสามารถในการเรียนรู้และสร้างประโยคภาษาธรรมชาติได้อย่างคล้ายคลึงกับมนุษย์ผ่านการเขียนข้อความโต้ตอบกับเรา
  • ChatGPT นี้สามารถใช้งานเพื่อสร้างบทสนทนาและการตอบคำถามต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เช่น การเรียน, การท่องเที่ยว, การบริหารจัดการ ฯลฯ โดยใช้ภาษาธรรมชาติของภาษาไทย อังกฤษ และภาษาอื่นๆ ในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ChatGPT” ช่วยงานเราได้อย่างไรบ้าง ?

การเรียน

ChatGPT สามารถตอบคำถามในหลาย ๆ ด้านได้เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูล เช่น คำถามทางการแพทย์, คำถามเกี่ยวกับการเรียน รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ได้ เช่น วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์, วรรณกรรม เป็นต้น

การใช้งานทั่วไป

ChatGPT สามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำหลากหลายด้าน เช่น การเลือกซื้อเปรียบเทียบสินค้า, การเลือกอาหาร, การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หรือจัดทริปเที่ยว เป็นต้น

การแปลภาษา

ChatGPT มีความสามารถในการแปลภาษาได้โดยอัตโนมัติ เช่น การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้การแปลบทความต่าง ๆ หรือแปลข้อเขียนทำได้สะดวกสบายมากขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

ChatGPT สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานได้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า, การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ ฯลฯ โดยการป้อนข้อมูลให้ ChatGPT ทำการวิเคราะห์ผลออกมา

การทำงานด้านต่าง ๆ

ChatGPT ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานของพนักงาน หรือองค์กรต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูล, การช่วยงานด้านการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ, การช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ, การแปลภาษา เป็นต้น โดยผู้ที่ใช้ ChatGPT ในการทำงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถลดขั้นตอนการทำงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อยากลองใช้งาน “ChatGPT” ต้องทำอย่างไร?

โดยหากใครอ่านที่ วิชาการ อธิบายเกี่ยวกับ ChatGPT มาแล้วอยากทดลองใช้งานบ้าง ก็ไม่ยากเลยเพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://openai.com/blog/chatgpt/
  2. กดหัวข้อ “Try ChatGPT”
  3. ทำการ “ลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้งาน”
  4. และเริ่มใช้งานได้เลย โดยการป้อนคำถาม หรือพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์ข้อมูล, ทำการเปรียบเทียบ, ค้นหาข้อมูล หรือแปลภาษา เป็นต้น

 

 

 

Reference:

  • Foretoday.asia  (2566).  มารู้จักกับ ChatGPT แชตบอตอัจฉริยะโดยบริษัท OpenAI. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566, จาก https://bit.ly/3nGtLea

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general